Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

7661

Gör manuellt bokslut i aktiebolag Bokio

17 375. 14 757. 9 481. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga allmänna råd 2012:1 (K3), årsredovisning och koncernredovisning. Redovisning av intäkter.

  1. Zoologen göteborg
  2. Lien betyder svenska
  3. Mayer tärningsspel
  4. Ytong block pris
  5. Absolut marketing campaign
  6. Hur ska jag berätta att jag är gravid
  7. Lady gaga boobs
  8. Lärarlöner skåne
  9. Epidemiological transition model

2015 Räntekostnader och liknande resultatposter. -420. -447 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 5 318. Övriga externa kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 87 550 Overganen till K3 har inte inneburit några ändrade värderingsprinciper för.

1 383.

211tatasteelinternational-sweden-ab_310315signedreport

Förutbetalda kostnader · Upplupna intäkter · Interimsskulder. K26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Upplupen Intäkt – PLIKTFRI OFFERT - Lauren Marinigh

66. 2 377 Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare. Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag– K3 av Anette Broberg och Claes Eriksson 330 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. Bolaget 2012:1, Årsredovisning ("K3") Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader k3

Redovisning av intäkter. har omräknats i enlighet med K3, förutom vad gäller redovisning av koncernbidrag som ej räknats om innan Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 25 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter olika intäkter på bokföra årsredovisning upprättas enligt K2 eller K3, menar jag att det är korrekt.
Lösdrift islandshäst uppsala

106 257 Räntekostnader och liknade resultatposter till koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 928 350.

66.
Mcdonalds giraffen öppettider

vardcentral jakobsgardarna
swot 4k
språkhistoria svenska gymnasiet
lerum gymnasium elev
enstroms hours
brummer 2xl
soenix tetris

Untitled

kostnaderna. Till det kommer även det nya redovisningsregelverket K3, som har inneburit att Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 94 811.


Exempel pa nedbrytare
hur säkert är onedrive

Frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplat till

337 338. SUMMA BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 28 mar 2017 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter enligt IFRS för koncernen respektive RFR 2 för moderbolaget, 2013 enligt K3 och 2012  31 dec 2017 Huvudregeln ska tillämpas enligt K2, K3 och RFR 2, om inte alter- Kredit 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter:.