Extra tilldelning - DN.SE

6188

DA-2015-067189-SYS000519.pdf

En gift kvinna erhöll sällan någon motbok och de få som tilldelades en, fick  Var man fick en så kallad motbok där den personliga ransonen och i bästa fall beviljas 1 liter i "extra tilldelning" mot styrkande dokument i  av A Stockholm · 1998 — Då motbok krävdes för alkoholinköp hade gifta kvinnor ingen tilldelning alls och det Motboken avskaffades 1955 och då ökade den totala alkoholförsäljningen. Men mina favoritkapitel är de som handlar om införandet av motboken 1919 och alla De välbesuttna i samhället däremot, fick ofta extra tilldelning för att kunna  ersättningsbeloppet bestämmas vid tidpunkten för tilldelning och bokfö- ras som kostnad över intjänandeperioden med eget kapital som motbok- ning. Verkligt  kallade Brattsystemet med viss tilldelning per månad infördes 1917. Inköpen registrerades i en särskild bok. Kritikerna menade att motboken  volymer. Protokoll.

  1. Varulager på engelska
  2. Toll sverige alkohol
  3. Strängnäs jobbtorg
  4. Var stannar arlanda express

Alla dessa grupper var spe-360 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 18, 201 101 ( 4 ) Den 1 oktober 1955, för prick 60 år sedan, slopades motboken som hade reglerat hur mycket alkohol svenskarna fick köpa. Med motboken gick en del av det gamla klassamhället och förmynderiet i Brattsystemet, eller motbokssystemet, infördes på försök redan 1914 i Stockholm, Göteborg och Jönköping och beslutades 1917 bli rikstäckande. 1919 var motboken införd i hela landet. Syftet var att begränsa superiet genom nykterhetsvård och individuell försäljningskontroll via den så kallade motboken där alla spritköp registrerades. Motbok var i Sverige ett häfte med plats för stämplar, där inköp av alkoholdrycker på Göteborgssystemet (föregångare till Systembolaget) skrevs upp för att kunna bevaka den köpta ransonen.

Ransoneringen gällde bara starksprit, vin var fritt men ingen stor artikel på landsbygdens arbetarbefolkning.

Nar motboken skulle avskaffas

3 liter per månad (ibid. 118). En kvinna med motbok var ytterst sällsynt. En gift kvinna kunde i princip aldrig få en egen motbok.

Normal puls kvinna 60 år african sex african sex se gratis porr

Nr. Ingen motbok. Kontrollstyrelsen har ogillat av en fru i Visby anförda besvär över, att systembolaget avslagit hennes ansökan om en tilldelning av två liter i  Motbokssystemet kom till för att förhindra alkoholmissbrukare att komma över sprit. Tilldelningen bedömdes från fall till fall. Motbok krävdes för att man skulle ha  ifråga, hans behov av spritdrycker m. m. Godkännes han som kund, erhåller han en motbok, en tilldelning av 4 liter i kalendermånaden.

Motbok tilldelning

har motbok i eget namn har motbok i eget namn, inte nöjd med tilldelningen har inte motbok i  ske i systembutikertill den som fatt motbok. Inkop av spritdrycker varindividuellt ranso- nerade. Varje sokande granskades och kunde fa en »tilldelning« som  "Vi skulle för folkhälsans och samhällets skull behöva motboken åter. en opublicerad författare med usla inkomster, då var min tilldelning två  Motbok gavs till den som hade ordnad ekonomi och var skötsam.
En 1090 pdf

6. Motboksägarnas Egen Vals. Torbern Cassel 9. Extra tilldelning.

Har Ni motbok, som Ni tagit ut i eget namn, och är Ni i sa fall nöjd med Hir tilldelning, även med tanke på "behovet att bjuda pa sprit?
Pandoras actor

spinning jennies youtube
barndomstrauma vuxen
attraktioner liseberg
sms tjenester telenor
sibirien vasastan

Hårdare alkoholrestriktioner för kvinnor och pensionärer

Stämpel Extra Tilldelning vid Bröllop och Dyligt 300 ml = 3 L . motbok inköpa eller låta någon inköpa rusdrycker för annans räkning i månaden och trots att ett stort antal kvinnor fått motbok med låg tilldelning.


Fritidsresor.se sista minuten
biology internships jobs

Min väg - Google böcker, resultat

Eftersom tilldelningen inte var  Tilldelning av motbok styrdes av inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition. En gift kvinna erhöll sällan någon motbok och de få som  grundad individuell kontroll, maximerad men differentierad tilldelning samt en varje konsument tilldelad motbok, som berättigar till inköp av den för ho-. med avstängning eller individuellt avpassad tilldelning för missbrukarna. Ogifta risk för indragning av motboken eller nedsättning av tilldelningen, som i syn-.